top of page

Infoblad 3 (Corona/Covid-19)

Corona/Covid-19

Styrelsen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäll spridningen av det nya viruset.  I skrivande stund sitter vi still i båten och tar en dag i sänder.  Vi lyssnar på den information som ges och följer de riktlinjer som meddelas från myndigheterna.

 

Kommande repetition

När det gäller måndagens repetition så räknar vi med att den blir av. Skulle dock läget förändras så att vi bestämmer oss för att ställa in repetitionen så meddelas detta under söndagen. Om vi bestämmer oss för att repetera är det i slutändan självklart upp till var och en att fatta ett eget beslutet om man ämnar komma eller om man vill stå över. Meddela om ni inte tänker komma, så vi vet om vi är spelbara eller inte.

 

Konserten den 28:e mars.

Vi har under förmiddagen varit i kontakt med Frälsningsarmén i Södertälje angående den kommande konserten. Tillsammans har vi kommit fram till att vi avvaktar myndigheternas beslut ang. samlingar av människor innan vi bestämmer om vi skall genomföra konserten eller inte. Vi ligger lågt ett tag till, håller oss uppdaterade och har kontakt med varandra.

 

Hög medelålder i orkestern

Vi måste betänka att vi i orkestern har 6st som är över 80, 9st över 70 och 13st över 60. Med andra ord är det många som faller inom kategorin för den riskgrupp som har drabbas hårdast vid en eventuell infektion. Vi bör alla vara väldigt försiktiga och undvika att i onödan utsätta oss för risken att bli infekterade.

bottom of page