top of page

Polisens minnesdag

Den 5:e oktober kommer det att hållas en Polisens minnesdag. Detta för att hedra minnet av alla avlidna i tjänsten, poliser som civila. Ceremoni kommer att hållas i Kungsholms kyrka 11:00 med tal av RPC och kungen kommer att bjudas in. Vi är ombedda att medverka.

bottom of page