top of page

Årsmöte m.m.

Årsmöte

Kårens årsmöte kommer att hållas i replokalen den 20:e februari klockan 17:00. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6:e februari (14 dar innan årsmötet enligt stadgarna)

Efter mötet bjuder kåren på förtäring.

Norges nationaldag

Vi är även i år inbokade att förgylla norrmännens firande av sin nationaldag på Skansen den 17:e maj. 

För mer information titta under spelningar till vänster.

bottom of page