top of page

Byte av repdag, inget rep söndagen den 17:e september

Tyvärr är det bara att konstatera att vi valt höstens absolut sämsta dag för extra repdag. Söndagen den 17:e september verkar de flesta i orkestern vara bokade på andra håll alternativt bortresta och har inte möjlighet att vara med. T.ex. kan ingen av hornisterna den dagen.​

Vi har därför beslutat att inte repa den dagen. Därför skickar vi nu ut en förfrågan om vilka som kan vara med om vi ses och repar helgen efteråt, d.v.s. söndagen den 24:e september? Musikens hus i Värmdö är bokad och repet blir då mellan 10 och 17, med lunch och fika under dagen. Vilka kan vara med då?

Skicka ett mail till mig på adressen per-ola.eneroth@poe-itk.se så fort som möjligt och meddela om ni kan vara med den dagen. På måndag beslutar vi hur vi gör.

bottom of page