top of page

Förfrågan om ny spelning den 5:e december (Gäler enbart septetten)

Spelningen i stadshuset den 25:e november när man utexaminerar nya poliser är den sista vi gör i det sammanghanget. I och med att polishögskolan görs om och kommer att ingå i den vanliga högskolan vet vi inte hur framtida examensceremonier kommer att se ut. 

På eftermiddagen den 5:e december kommer det att hållas en avslutningsceremoni på den gamla polishögskolan i Sörentorp. Byglingarne är ombedda att medverka och vi bör göra allt för att vara spelbara då. Rikspolischefen och andra potentatater kommer att vara där så då måste vi visa att vi finns. Kanske det ges chans att lobba för att vi även i framtiden får medverka vid kommande examineringar.

Septetten, boka in spelning på eftermiddagen den 5:e december!

bottom of page