top of page

Nya stadgar och Vårkonsert

Vårkonsert

Nu har planerna för vårkonserten börjat falla på plats. Det blir lördagen den 14:e April (OBS! inte mars som det skrivits tidigare). Den kommer att hållas i Andreaskyrkan på Högbergsgatan där vi varit tidigare och konserterat.  Reperetoarrådet kommer tillsammans med Anders att så fort som möjligt bestämma tema och reperotar för konserten. Samtliga är uppmanade att komma med förslag på stycken ni vill att vi skall framföra. 

Nya stadgar

Styrelsen har beslutat att se över föreningens stadgar. Målet är att komplettera de befintliga stadgarna med punkter som gör att det mer harmoniserar med det som anses vara standardstadgar för en ideell förening. Dessutom vill vi utöka antalet styrelsemedlemmar m,m, Målet är att hinna med ett extra årsmöte innan det riktiga årsmötet så att vi kan ta stadgarna i bruk i och med verksamhetsåret 2018. Så fort stadgarna är klara kommer de att finnas för nedladdning på hemsidan så att ni kan se vad som är nytt.

Spelordrar och frånvarolista kommer att finns på dörren till kontoret när vi ses i morgon!

bottom of page