top of page

Stort tack och framtiden

Först och främst ett stort tack till samtliga medlemmar

för en mycket väl genomförd konsert

samt ett väldigt trevligt årsmöte!

Nu blickar vi framåt mot kommande äventyr. Nästa aktivitet är turnén till Arvika första helgen i Maj och styrelsen jobbar för fullt med planeringen. Så snabbt som möjligt måste vi få besked från samtliga om man kan följa med eller inte samt veta vilka som vill dela rum och vilka som eventuellt vill ha enkelrum eller ta med sig en respektive. Lämna besked senast på måndagens repetition. Om ni inte kommer på repetitionen och vet med er att ni inte har kryssat i spelordern mejlar ni besked till mig eller Ingvar Hällerståhl.

Därefter kommer den traditionsenliga 17:e maj spelningen på Solliden med hela orkestern följt av mottagningen på ambassaden för Byglingarne. Spelorder är uppsatt i replokalen så kryssa för att ni kan medverka.

bottom of page