top of page

Styrelsen

Lena Möllersten

Ordförande

Kerstin Lindmark

Vice Ordförande

Per-Ola Eneroth

Kassör

Fredrik Svärd

Sekreterare

Cajsa Persson

Ledamot

Fredrik Holmström

Ledamot

Åsa Lind

Suppleant

Lukas Gustavsson

Suppleant

Föreningen

Organisationsnummer

802003-2606
 

Plusgiro
15 42 62 - 0

 

Adress

Polisens Musikkår Region Stockholm

c/o Per-Ola Eneroth

Sven Vintappares Gränd 2A

111 27 STOCKHOLM

bottom of page